Aktualności

Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia Polskie Bordeaux

W dniu 18 stycznia odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia Polskie Bordeaux, na którym został wybrany nowy zarząd stowarzyszenia. Po wielu latach działalnosci Przewodnicząca stowarzyszenia Katarzyna Lewicka i jej zastępca Anna Radecka zaproponowały przekazanie pałeczki nowej kadrze. Jednocześnie obiecały pozostać wśród osób aktywnych w biurze zarządu i wspierać nową kadrę swoim doświadczeniem, radami i dalszą działalnością.

Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia Polskie Bordeaux w postaci:
Przewodnicząca : Danuta Dupieu
Sekretarz : Anna Kupść
Skarbnik : Malgorzata Chudecka

Pozostali członkowie zarządu:
Anna Lemener
Anna Radecka
Katarzyna Batani
Katarzyna Zaremba
Katarzyna Lewicka
Malgorzata Faget
Agata Ars
Magdalena Grubich
Magdalena Czajka-Dion

Wszyscy Państwo jesteście aktorami stowarzyszenia !

Zachęcamy by stali się Państwo aktywnymi członkami stowarzyszenia, autorami artykułów do publikacji na stronie stowarzyszenia, współautorami pomysłów, byście Państwo aktywnie włączyli sięw organizację polskiego życia lokalnego.

Serdecznie zapraszamy!